WILPF Suomen kannanotto: Nyt tarvitsemme kestävää rauhaa – Emme Natoa

WILPF, Suomen osasto tuomitsee jyrkästi Venäjän ennenkuulumattomat sotatoimet Ukrainassa. Venäjä on toiminut täysin kansainvälisoikeudellista järjestelmää vastaan. Maan johto valehtelee häikäilemättä myös omalle kansalleen keksimällä perusteettomia selityksiä hyökkäykselle Ukrainaan. Venäjän joukkojen on poistuttava Ukrainasta ja kaikki sotatoimet on lopetettava välittömästi.

Sodassa ei ole voittajia, vain häviäjiä. Tässä sodassa kohteena ja uhrina on koko Ukrainan kansa, mutta myös laajemmin me kaikki eurooppalaiset. Vastuu siviilien suojelusta on valtioilla ja kansainvälisellä yhteisöllä. Vain neuvotteleminen ja aseistariisunta ovat kestäviä tapoja ratkaista konflikti ja suojella siviilejä kärsimykseltä. WILPF Suomi osoittaa tukensa kaikille niille pyrkimyksille, jotka tähtäävät sotatoimien välittömään lopettamiseen ja rauhanomaisen ratkaisun löytämiseen.

Ei ydinaseille, ei sotilasliitolle

Suomen on pidettävä asemansa sotilaallisesti liitoutumattomana ja edistettävä maailmanrauhaa vahvistamalla monenkeskistä yhteistyötä. Kansainvälisen oikeuden kunnioitus on palautettava keskiöön vahvistamalla YK:n ja ETYJ:n toimintaa. Tavoitteena on oltava sopimus- ja sääntöpohjainen rauhanomainen yhteistyö luottamukseen perustuen. Sotilaalliselle liittoutumiselle ei ole tilaa tällaisessa maailmassa. Suomen liittoutuminen Natoon voisi johtaa maamme konfliktiin, jossa maailman tuhoisimpia aseita käytettäisiin Suomen maaperällä. Kestävää rauhaa ei saavuteta asevarusteluilla ja ydinasepelottelulla, jotka vain lisäävät konfliktien uhkaa.

Siviilit tarvitsevat apua

Itä-Ukrainassa konflikti on kestänyt jo lähes kahdeksan vuotta ja nyt Venäjän sotatoimet koko Ukrainan alueella uhkaavat aiheuttaa Euroopan pahimman humanitaarisen- ja pakolaiskriisin vuosikymmeniin. Sotaa pakenevia ukrainalaisia on autettava: valtioiden on pidettävä rajansa auki ja valmistauduttava vastaanottamaan ja auttamaan pakolaisia. Ihmisoikeudet on turvattava myös sodan aikana. Naiset ja lapset ovat sotatoimien keskellä erityisen haavoittuvassa asemassa, ja naisten asema heikkenee kaikilla elämän alueilla. Aseistariisunta ja kaikkien sotatoimien lakkauttaminen välittömästi ovat ainoa tie lopettaa konflikti ja siviilien kärsimys.

Kansalaisyhteiskuntaa on vahvistettava

WILPF Suomen osasto haluaa osoittaa solidaarisuutta venäläisille sotaa vastustaville kansalaisjärjestöille ja aktivisteille, jotka Venäjän valtion hirviömäisistä toimista huolimatta uskaltavat osoittaa mieltään ja nousta sotatoimia vastaan. Tavalliset ihmiset eivät halua sotaa, eivätkä valtionjohdon sotatoimet oikeuta kokonaisten ihmisryhmien leimaamista tai syrjintää. Ihmiset ympäri maailman ovat jo nyt osoittaneet sotaa vastustavissa mielenosoituksissa yhteisen tahdon palauttaa ja säilyttää maailmanrauha. Rasismille ja vastakkainasettelulle ei pidä antaa tilaa. Moniäänistä vapaata kansalaisyhteiskuntaa ja kanssakäymistä yli rajojen on tuettava.

WILPF, Suomen osasto

Kommentoi