WILPF, Suomen osasto

WILPF

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) on kansainvälinen naisten rauhanjärjestö, joka toimii aseettoman ja väkivallattoman maailman puolesta. Kansainvälinen järjestö perustettiin ensimmäisen maailmansodan aikana vuonna 1915. Osastoja järjestöllä on tällä hetkellä kaikissa maanosissa, yhteensä 38 maassa. Suomen osasto perustettiin vuonna 1926.

TARKOITUS

WILPF toimii aseettoman ja väkivallattoman maailman puolesta. Rauhan käsitteeseen sisällytetään aseistariisunta, sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet ja turvallinen sekä elinkelpoinen ympäristö. Erityisesti huomiota kiinnitetään naisten ja lasten oikeuksiin ja turvallisuuteen. Lue lisää WILPFille tärkeistä teemoista.

TOIMINTA

– Seuraamme ja vaikutamme yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Edistämme naisten tasa-arvoa ja turvallisuutta yhteiskuntaelämässä

– Työmme keskittyy globaalin militarisoitumisen kyseenalaistamiseen ja naisten osallistumismahdollisuuksien edistämiseen rauhan ja konfliktin kysymyksissä ja YK:n päätöslauselma 1325:en

Hankkeilla pyrimme edistämään naisten oikeuksia paikallisesti ja kansainvälisesti. Olemme osa kansainvälistä rauhanliikettä