Teemat

WILPF toimii aseettoman ja väkivallattoman maailman puolesta. Järjestön toiminta keskittyy erityisesti naisten oikeuksien ja aseman parantamiseen, aseistariisuntaan, poliittisen, sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen sekä turvallisen ja elinkelpoisen ympäristön luomiseen kaikille ihmisille.

 

 

WILPFin työssä on keskeistä YK:n päätöslauselma 1325. Päätöslauselma keskittyy naisten asemaan konflikteissa sekä rauhan ja turvallisuuden edistämisessä. WILPF työskentelee päätöslauselman toimeenpanemiseksi maailmanlaajuisesti.

Kansainvälisen WILPFin projekti Peace Women pyrkii lisäämään naisten osallistumismahdollisuuksia konflikteissa, turvallisuuden edistämisessä ja rauhantyössä.

Peace Women:

–       huomauttaa, että rauha ja turvallisuus eivät kestä, jos niiden rakentamisprosesseissa ei oteta huomioon naisia

–       kokoaa tietoa naisten asemasta ja oikeuksista konflikteissa sekä rauhan ja turvallisuuden edistämisessä

–       tukee ja mahdollistaa vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan, YK:n ja hallitusten välillä aiheesta naiset, rauha ja turvallisuus

–       ajaa sukupuolinäkökulman toimeenpanoa kansalaisyhteiskunnan, YK:n ja maailman hallitusten kaikessa työssä ja hallinnossa

 

Kansainvälisen WILPFin projekti Reaching Critical Will keskittyy globaalin militarisoitumisen kyseenalaistamiseen ja ydinaseriisunnan edistämiseen.

Reaching Critical Will:

–       huomauttaa, että puolustusmenot ja sotilaalliset investoinnit vähentävät taloudellista oikeutta ja inhimillistä turvallisuutta

–       kokoaa ja jakaa tietoa hallitusten välisistä kokouksista ja sopimuksista, jotka käsittelevät militarisoitumista sekä ydinaseita ja niiden riisuntaa

–       lisää kansalaisyhteiskunnan kapasiteettia militarisoitumiseen ja ydinaseriisuntaan liittyen

–       lisätä kansalaisyhteiskunnan, hallitusten sekä YK:n vuoropuhelua militarisoitumiseen ja ydinaseriisuntaan liittyen