Kotoutusvalmennukset maahanmuuttajanaisille

WILPF, Suomen osasto on järjestänyt maahanmuuttajanaisille kohdistettuja kotoutusvalmennuksia vuodesta 2014 lähtien. Vuoden 2020 loppuun mennessä on järjestetty neljätoista koulutusta iranilaisille ja afganistanilaisille maahanmuuttajanaisille.

Koulutukset ovat osallistujille ilmaisia, ja niiden yhteydessä on tarjottu lastenhoitoapua, jotta perheelliset naiset voisivat helpommin osallistua koulutuksiin. Vuosina 2020 ja 2021 kotoutusvalmennukset on järjestetty etäyhteyden avulla koronapandemian takia. 

Paloturvallisuuskoulutus

Kotoutusvalmennuksien tavoitteena on:

  •  ohjata maahanmuuttajanaisia tunnistamaan identiteettinsä, muodostamaan minäpystyvyyden tunnetta sekä selkeyttämään omia tavoitteitaan,
  •  auttaa löytämään ratkaisuja ja ideoita siihen, miten naiset voisivat ratkaista esim. työnhaun tiellä olevia esteitä ja ryhtyä etsimään työtä,
  •  kannustaa naisia yhteisölliseen toimintaan ja osallistumiseen erilaisissa yhteisöissä.

Kotoutusvalmennuksia ohjaa kotoutumisasiantuntija, WILPF Suomen osaston hallituksen jäsen Bahar Mozaffari. 

Tiedotamme uusista kotoutusvalmennuksista nettisivuillamme ja Facebookissa.