Pohjoismaisten WILPF-osastojen kannanotto: Militarisaatio ja amerikkalaiset tukikohdat Pohjoismaissa

WILPF, Suomen osasto järjesti Pohjoismaisten WILPF-osastojen yhteisen kokouksen Suomessa 3.-5.5.2024. Kokouksessa käsiteltiin kansainvälisen WILPF:n ja osastojen yhteistyötä, osastojen paikallista toimintaa sekä yhteistyön kehittämistä. Agendalla oli myös alustuksia ja keskustelua aiheina mm. feministinen uteliaisuus, Yhdysvaltojen uudet puolustusyhteistyösopimukset Suomen ja muiden Pohjoismaiden kanssa, militarisaation vaikutukset ja näkyminen yhteiskunnassa, Pohjola ydinasevapaana alueena sekä Naiset, rauha ja turvallisuus (1325)-verkostojen työ Pohjoismaissa. Alla on osastojen kokouksessa laatima, yhteinen kannanotto amerikkalaisista tukikohdista Pohjoismaissa.

Kokouksen osallistujat Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta sekä järjestäjät Suomesta.

Kannanotto Pohjoismaisten WILPF-osastojen kokouksesta 3.-5.5.2024

Pohjoismaiden WILPF-osastot ovat syvästi huolissaan lisääntyneestä militarisoitumisesta maissamme. Olemme huolissamme siitä, miten sotilaalliset ideaalit ja ratkaisut hallitsevat, ja olemme huolissamme siitä, että hallituksiamme ohjaa pelko. Järjestömme on työskennellyt rauhan puolesta yli vuosisadan ajan, ja olemme yhtä mieltä siitä, että rauha on mahdollista.

Pohjoismaat eivät ole koskaan olleet vapaita militarismista, mutta militarisoituminen on lisääntynyt entisestään viime vuosina. Maillamme on pitkä historia työskentelystä rauhan ja konfliktien rauhanomaisten ratkaisujen puolesta. Asemamme kansainvälisessä yhteisössä on ollut rauhan, demokratian ja ihmisoikeuksien ääni, mistä on myös tullut osa minuuttamme. Tämä tekee militarisoitumiskehityksestä entistäkin huolestuttavampaa.

Pohjoismaiden WILPF-osastoissa olemme huolissamme keskustelun ja avoimuuden puutteesta edustamiemme maiden sisällä erityisesti turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä asioissa. Demokraattisen valtion tulee käyttää asianmukaisia kanavia merkittävien päätösten tekemiseen, jotka vaikuttavat maiden kansalaisiin. Tämä ei ole toteutunut Yhdysvaltojen kanssa tehtävien puolustusyhteistyösopimusten osalta, joita neljän maan, Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitukset ovat neuvotelleet. Nämä sopimukset johtavat tosiasiassa amerikkalaisten tukikohtien perustamiseen Pohjoismaissa, joissa on amerikkalaisia sotilaita ja aseita Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan maaperällä, vapautettuina kansallisesta tuomivallasta, lainsäädännöstä ja valvonnasta. Sopimukset kieltävät nimenomaisesti kansallisen valvonnan; jopa mahdollisten ydinaseiden osalta kansallisilla alueillamme.

Ruotsin ja Suomen Natoon liittymisen ja uusien puolustussopimusten myötä, meidän on kysyttävä: ”Turvallisuutta kenelle?”. Kun militarisoitumisen ottaa valtaa alueillamme, emmekä vielä tiedä tämän kehityksen vaikutuksista ympäristöömme, kansalaisiimme ja yhteisöihimme, meidän on kysyttävä: ”Turvallisuutta mihin tarkoitukseen?”. Kun hallituksemme luovuttavat suvereniteettiamme ”turvallisuuden” nimissä näissä puolustussopimuksissa ilman asianmukaisia neuvotteluita, kannanottoja ja demokraattista vaikuttamisprosessia, meidän on kysyttävä: ”Turvallisuutta millä hinnalla?” Jos emme esitä näitä kysymyksiä, riskeeraamme itsemme.

Seisomme yhtenäisinä yli Pohjoismaisten rajojemme maailmanrauhan tavoittelussa, ja kehotamme kaikkia kansalaisia työskentelemään aktiivisesti rauhan ja konfliktien rauhanomaisten ratkaisujen puolesta. Maiden on valmistauduttava rauhaan, ei sotaan!

Kommentoi