Naistenpäivänä: Maahanmuuttajanaisille lisää apua kotoutumiseen

Maahanmuuttajanaiset ovat erityisryhmä, joka tulisi tunnistaa yhteiskunnallisesti paitsi haavoittuvuutensa, myös tällä hetkellä suurilta osin hyödyntämättömän potentiaalinsa tähden. Naistenpäivänä 8.3.2020 WILPF Suomen osasto haluaa kiinnittää huomiota siihen, että maahanmuuttajanaisten kotoutumista pitää hoitaa nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja paremmin.

Maahanmuuttajanaiset jäävät helposti syrjään suomalaisesta yhteiskunnasta. Syrjäytyminen on monen tekijän summa: kielitaidon ja tiedon puutteen lisäksi kulttuurien erilaisuus lähtömaassa ja Suomessa, ja naisten oma minäkuva voivat estää heitä hakeutumasta kodin ulkopuolelle osaksi työelämää ja yhteisöä. Monet maahanmuuttajanaiset kohtaavat rasistisia ennakkoluuloja ja syrjintää sekä arjessaan että pyrkiessään työelämään. Lisäksi naiseus luo heille lisää rajoitteita, joita miehet eivät samalla tavalla kohtaa. Tasa-arvon “mallimaassamme” Suomessa palkkatasa-arvo ei ole vieläkään totta, ja sukupuolittuneet ammattikunnat kohtaavat täysin eri todellisuuden yhteiskunnallisessa asemassaan. Maahanmuuttajanaisten näkökulmasta tämä todellisuus ei edesauta kotoutumista Suomeen.

WILPF Suomen osasto on tukenut ja tukee edelleen maahanmuuttajanaisten kotoutumista mm. järjestämällä maksuttomia ”Esteettömät tiet eteenpäin” -kotoutumisvalmennuksia, joissa maahanmuuttajanainen purkaa uskomuksiaan ja oletuksiaan, jotta hän voi oivaltaa uusia mahdollisuuksia kehittää itseään ja osaamistaan ja hahmottaa oman roolinsa uudessa kotimaassa.

Kun maahanmuuttajanaisten kotoutumiseen panostetaan, se hyödyttää enemmän kuin vain yksilöä: naiset tukevat puolestaan omia perheitään ja yhteisöjään kotoutumisessa. Työelämään siirtyessään maahanmuuttajanaiset pääsevät osaksi verkostoja, jotka edelleen edesauttavat kotoutumista, mutta lisäksi naiset vastavuoroisesti osallistuvat veronmaksajina Suomen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Siksi naisten kotoutumiseen kannattaa panostaa nykyistäkin enemmän – naisten mukaan ottaminen on tasa-arvon kannalta tärkeää ja luo rauhanomaiselle yhteiselolle edellytykset.

Kommentoi