Pohjoismainen tapaaminen Oslossa

Helmikuun alussa 1.2-2.2. yhteensä lähes 40 WILPF:n jäsentä Suomesta, Tanskasta, Ruotsista ja Norjasta matkusti Osloon pohjoismaiseen rauhantapaamiseen. Suomen osastoa edusti kaksi jäsentä. Tapaamisessa käsiteltiin osastojen kehitystä ja toimintaa, yhteistyötä, armeijan vaikutusta ilmastokriisiin, pakolaisten tilannetta sekä ydinasekieltoa.

WILPF:n Pohjoismaissa toimivilla osastoilla on moninaista ja vaikuttavaa toimintaa. Ruotsissa osasto tekee yhteistyötä useiden eri maiden sisarosastojen kanssa ja pyrkii tänä vuonna ottamaan kriittisesti kantaa Ruotsin armeijan tulevaan Aurora 20-sotaharjoitukseen. Tanskassa WILPF on YK:n päätöslauselma 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus -raportin yksi kansalaisyhteiskuntaa edustava kommentoija. Norjassa osasto on muuttanut organisaatiorakennetta valitsemalla puheenjohtajan sijasta koordinaattorin ja perustamalla temaattisia työryhmiä, joihin on saatu mukaan uusia jäseniä.

Armeija ja ympäristö

Viime vuoden aikana WILPF on Norjassa ja Ruotsissa saanut taloudellista tukea julkaistakseen materiaalia koskien armeijan vaikutuksia ympäristöön. Aiheesta on nyt tehty kaksi julkaisua Norjan ja Ruotsin osastojen aktiivisten jäsenten toimesta.

Armeijan tuhoisista ilmastovaikutuksista on liian vähän tietoa. Yhdysvaltojen armeija on maailman suurin fossiilisten polttoaineiden kuluttaja käyttäessään 17 miljardia litraa öljyä vuodessa. Lisäksi on huomioitava esimerkiksi sotatarviketuotannon ilmastovaikutukset. Valtavien päästöjen ohella sodat, sotilastukikohdat, sotateollisuus ja harjoitukset aiheuttavat maaperän, veden ja ilmanlaadun pilaantumista. On epäselvää, sisällytetäänkö armeijoita kansainvälisiin ilmastosopimuksiin, sillä esimerkiksi Pariisin sopimuksessa niille ei ole muodollisia vaatimuksia. Hallituksien taloudellinen panostus asevoimiin on kaikissa Pohjoismaissa ilmastonmuutoksen vastaista työtä huomattavasti suurempaa.

Ydinasekielto

”Parempi aktiivinen tänään kuin radioaktiivinen huomenna”, totesi Oslon tapaamiseen osallistunut Norjan ICAN-järjestön vapaaehtoinen Anja. Hän kertoi järjestön toiminnasta ja kaupunkien vetoomuksesta (ICAN cities appeal), johon on lähtenyt mukaan jo 20 norjalaiskaupunkia. Vetoomuksen tarkoituksena on paikallispolitiikan kautta tulevan painostuksen avulla kehottaa maiden hallituksia ratifioimaan ydinkieltosopimus. Norjalaisten kaupunkien lisäksi vetoomukseen on liittynyt monia suurkaupunkeja, kuten Berliini, Washington D.C., Pariisi, Hiroshima ja Geneve. Tapaamisessa keskusteltiin yhteistyön mahdollisuuksista Pohjoismaissa WILPF:n ja ICAN-järjestön välillä.
Oslon tapaamisessa käsiteltiin myös Pohjoismaiden pakolaispolitiikkaa ja kirjoitettiin yhteinen kannanotto inhimillisemmän pakolaispolitiikan puolesta. Kannanotto lähetetään kaikkien Pohjoismaiden hallituksille, Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja Pohjoismaiden neuvostolle.

Pohjoismaiden tapaaminen oli osallistujille hieno mahdollisuus vaihtaa kokemuksia, inspiroitua ja kehittää yhteistyötä, jotta kaikkien maiden osastot voisivat toimia tulevaisuudessa entistä vaikuttavammin rauhan, vapauden ja feminismin puolesta.

Teksti: Sirkku Järvelä

Kommentoi