WILPF?

TARKOITUS

WILPF toimii aseettoman ja väkivallattoman maailman puolesta. Rauhan käsitteeseen sisällytetään aseistariisunta, sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet ja turvallinen sekä elinkelpoinen ympäristö. Erityisesti huomiota kiinnitetään naisten ja lasten oikeuksiin ja turvallisuuteen.

TOIMINTA

-Seuraamme ja pyrimme vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon pyrimme edistämään naisten tasa-arvoa ja turvallisuutta yhteiskuntaelämässä

-Osallistumme kansainvälisen rauhanliikkeen toimintaan

Kommentoi