WILPF Suomen osaston kannanotto Israelin ja Hamasin välisestä väkivaltaisesta eskalaatiosta

Viikonloppuna alkunsa saanut uusin väkivallan kierre Hamasin ja Israelin välillä syttyi Hamasin surmattua Israelissa siviilejä ja ottamalla panttivankeja. WILPF Suomen osasto tuomitsee väkivallan kaikkialla maailmassa. Väkivallan lisääminen ei voi olla vaihtoehto eikä tuo aluetta lähemmäksi rauhaa. 

Tilanne on nähtävä historiallisessa yhteydessään eli osana palestiinalaista vastarintaa vuosikymmeniä kestäneelle Israelin väkivaltaiselle miehitykselle. Kaikilla kansoilla on oikeus itsemäärämisoikeuteen, oman alueensa kehittämiseen, sekä oman väestönsä ihmisoikeuksien turvaamiseen. Israelin miehityksen alla palestiinalaisilta on evätty nämä oikeudet jo vuosikymmenten ajan. Yli 70 vuoden ajan  palestiinalaiset ovat kärsineet lukemattomista ihmisoikeusrikkomuksista ja väkivallasta. Tilannetta on pahentanut Israelin lisääntynyt ja mielivaltainen siirtokuntien rakentaminen vastoin kansainvälisiä lakeja Länsirannalle, Gazan saarto ja Gazaa vastaan käydyt sodat. Gaza on todettu miltei asuinkelvottomaksi ja sitä on luonnehdittu maailman suurimmaksi avovankilaksi. 

Kansainvälisen yhteisön, myös Euroopan Unionin, on nyt tehtävä kaikkensa tukemalla neuvotteluja, jotta estettäisiin tilanteen eskaloituminen entisestään, aktiivisten väkivaltaisuuksien pitkittyminen ja uusien siviiliuhrien syntyminen. Valtioiden kannanotot Israelin ”oikeudesta puolustaa itseään” on Israelin toimesta usein tulkittu oikeudeksi tappaa ja pommittaa Gazaa mielivaltaisesti. Israelin ilmaiskuja vastaan erittäin tiheästi asuttu Gaza on täysin puolustuskyvytön eikä sen väestöllä ole mahdollisuuksia päästä  suojaan pommituksilta. 

Israelin aseellinen tukeminen tulisi lopettaa, sillä se tukee miehityksen jatkamista ja Gazan pommittamista. Lisäksi on tärkeää mahdollistaa humanitaarisen avun esteetön kulku Gazaan mahdollisimman pikaisesti. 

Ennen kaikkea, kansainvälisen yhteisön tulisi painostaa Israelia lopettamaan miehitys Länsirannalla sekä Gazan saarto. Sekä Palestiina että Israel tarvitsevat rauhaa, mutta sitä ei voida saavuttaa niin kauan kun miehitys ja epäoikeudenmukaisuudet jatkuvat. Huolemme on, että ilman oikeudenmukaista poliittista prosessia ja rauhanomaista ratkaisua väkivaltaisuudet tulevat jatkumaan samalla tavalla kuin tähän saakka.

Kommentoi