WILPF, Suomen osaston rauhanpalkinto Enna Koskelolle

Maaliskuussa 1966 WILPF, Suomen osaston (silloinen Naisten Kansainvälisen Rauhan ja Vapauden Liitto, Suomen osasto) helsinkiläinen jaosto jakoi ensimmäisen kerran Rauhanrahan.


WILPF, Suomen osasto on päättänyt jatkaa perinnettä ja myöntää tänä vuonna palkinnon Enna Koskelolle hänen järjestöä koskevasta tutkimuksestaan Helsingin yliopistossa. Koskelo on kirjoittanut kandidaatintutkielmansa aiheesta Naisten motivaatiot toimia rauhan puolesta WILPF Suomen osastossa vuosina 1934 ja 2018. Tutkimuksen perusteella motivaatiot osallistua toimintaan voidaan jakaa teemoittain
yhteiskunnallisiin rakenteellisiin tekijöihin, omien arvojen levittämiseen, sekä itseen päin kohdistuviin motivaatioihin, kuten ajan viettämiseen mieluisassa seurassa. Sodan kauheus motivoi toimimaan rauhan puolesta, samoin kuin halu jakaa tietoisuutta rauhanaatteesta. Myös huolestuneisuus maailman tilasta on yksi motivaation lähde toimia järjestössä.

Enna Koskelo vastaanotti WILPF, Suomen osaston rauhanpalkinnon Helsingissä.
Enna Koskelo vastaanotti WILPF Suomen osaston rauhanpalkinnon Helsingissä.

WILPF, Suomen osaston on tarkoitus jakaa jatkossa vuosittain rauhanpalkintoa henkilöille, jotka ovat tehneet järjestön kannalta merkityksellistä työtä. Lisäksi palkinto muistuttaa WILPF:n perustamisesta 28. päivänä huhtikuuta 1915. Tuona päivänä ensimmäisen maailmansodan keskellä sotivista ja puolueettomista maista tulevien naisten ryhmä kokoontui Haagiin, Alankomaihin, keskustelemaan sodan lopettamisesta ja pysyvän rauhan varmistamisesta. Heidän tärkeää työtään jatkavat yhä uudet naiset ympäri maailmaa 106 vuotta täyttävässä järjestössä.

Kommentoi