Naistenpäivä 2021: Vaatimus oikeudenmukaisuuden puolesta

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2021

Lähes vuosi on kulunut siitä, kun WHO julisti COVID-19:n maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Vuosi sitten virus lukitsi maailman – ja paljasti lukemattomia totuuksia naisten ja tyttöjen nykyisestä asemasta.

Vuonna 2021 tasa-arvon saavuttamisen sijasta naiset muodostavat enemmistön köyhyydessä elävistä ihmisistä. Heillä on heikommat mahdollisuudet päästä terveydenhoitoon ja koulutukseen, ilmastonmuutos ja ruon saamisen ongelmat vahingoittavat heitä eniten, ja he kokevat todennäköisemmin sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa.

Tämän on muututtava! Hallitusten ja monikeskeisten instituutioiden, jotka vakuuttavat suojelevansa ja edistävänsä ihmisoikeuksia, pitää tehdä muutos, jotta naiset ja tytöt voivat saavuttaa rauhan, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon.

Tänä Kansainvälisenä naistenpäivänä WILPF kehottaa hallituksia ryhtymään välittömiin toimiin torjumaan kahta kiireellisintä naisia ja tyttöjä kohtaavaa uhkaa – taloudellista epäoikeudenmukaisuutta ja ympäristön tuhoamista.

Uusliberaalinen talouspolitiikka ajaa eriarvoisuutta ja tuhoaa ympäristöä

Uusliberaalinen talouspolitiikka perustuu taloudellisen voiton tavoitteluun mihin hintaan tahansa.

Tuloksena on jatkuvasti kasvava kuilu rikkaiden ja köyhien välillä, oikeuksien kieltäminen ihmisten taistellessa terveydenhuollosta, koulutuksesta ja yhteisöjen resursseista, sekä luonnonvarojen tuhoaminen.Tämä puolestaan ​​johtaa maaperän, veden ja ilman saastumiseen, mikä osaltaan edistää luonnon monimuotoisuuden häviämistä sekä kiihdyttää ilmastonmuutoksen vaikutuksia erityisesti köyhimpien yhteisöjen ja ihmisten elämässä.

Samaan aikaan hallitukset ja yritykset sijoittavat edelleen joka vuosi miljardeja dollareita aseisiin ja fossiilisiin polttoaineisiin suojellakseen ja kasvattaakseen taloudellisia intressejään – kaikki ihmisten ja planeettamme kustannuksella.

Naiset ja tytöt kärsivät suhteettoman paljon

Naisille ja tytöille ympäri maailmaa – etenkin niille, jotka elävät aliedustettuina yhteisöissään sekä konfliktista kärsineissä maissa – taloudellinen epäoikeudenmukaisuus ja ympäristön pilaantuminen tarkoittavat työpaikkojen epävarmuutta, palkattoman hoitotyön lisääntymistä, kasvavaa köyhyyttä, terveyden heikkenemistä, toimeentulon ja koulutuksen puutetta ja lisääntyvää sukupuoleen perustuvan väkivallan riskiä.

Tuhoisat talouteen ja ympäristöön vaikuttavat käytännöt iskevät naisiin suhteettomasti, mutta silti hallituksien politiikka sosioekonomisissa kriiseissä ei ota huomioon tasa-arvoon kohdistuvia vaikutuksia.

Hallitusten epäonnistumiset eivät ole yllättäviä, kun otetaan huomioon, että naiset ovat aliedustettuina omaan elämäänsä vaikuttavissa päätöksentekoprosesseissa; maailmanlaajuisesti vain 24 prosenttia kaikista kansallisten parlamenttien jäsenistä on naisia.

Vaadimme kiireellistä muutosta

WILPF vaatii hallituksia ryhtymään välittömiin toimiin, jotta torjutaan taloudellisen epäoikeudenmukaisuuden ja ympäristön tuhoamisen laaja-alaiset vaikutukset naisiin ja tyttöihin, ihmiskuntaan ja koko planeetallemme:

● Muuttakaa välittömästi vahingollinen talouspolitiikka, joka heikentää julkista infrastruktuuria, vahingoittaa ympäristöä ja johtaa kasvavaan kuiluun rikkaiden ja köyhien välillä.

● Toteuttakaa pandemian torjumisessa sukupuolinäkökulman huomionottavaa, uudelleen jakavaa, elvyttävää talous- ja sosiaalipolitiikkaa.

● Luokaa kiireellisesti yrityslainsäädäntöä, joka estää ympäristövahingot ja muut ihmisoikeusloukkaukset ja varmistaa vastuunkannon sekä sen, että vahinkoa kärsineet yhteisöt saavat oikeutta.

● Varmistakaa naisten riittävä edustus päätöksenteossa ja investoikaa paikallisten naisten ryhmien ja -järjestöjen kasvuun ja kestävyyteen sen varmistamiseksi, että naisten äänet ja tarpeet tulevat kuulluiksi ja edustetuiksi.

● Tunnistakaa sotilaallisen toiminnan tuhoiset vaikutukset yhteisöihin, ympäristöön ja kansainväliseen turvallisuuteen. Käyttäkää sotilasvoimien ja puolustusbudjettien rahat julkisiin palveluihin, kuten terveydenhuoltoon, koulutukseen ja yhteisön resursseihin, mukaan lukien rokotusten julkiseen saatavuuteen ja hätätoimenpiteisiin vastauksena koronakriisiin.

Kutsumme kaikkia liittymään mukaan! Tule osaksi feminististä rauhanliikettä kouluttamalla, järjestämällä ja toimimalla yhdessä WILPF:n kanssa!

Kommentoi