Turkin sotilasoperaatio Syyriassa pysäytettävä

Turkin hallitus on kansainvälisen oikeuden vastaisesti käynnistänyt hyökkäyksen Pohjois-Syyriaan. Siellä asuva, pääosin kurdeista koostuva, siviiliväestö on elänyt vaikeissa humanitäärisissä olosuhteissa jo vuosia. Turkin hallituksen julistama sota kohdistuu nimenomaan heihin.

Alueen naiset ovat eläneet demokraattisissa yhteisöissä tasa-arvoisina. Siksi he perustellusti vastustavat Turkin järjestelmää, jossa on odotettavissa patriarkaalista väkivaltaa ja sortoa.

Vetoamme Suomen hallitukseen ja kansanedustajiin

• käyttämään kaikkia mahdollisia diplomaattisia ja taloudellisia suhteita Turkin hallituksen sotilasoperaation lopettamiseksi.
• lopettamaan välittömästi ja kokonaan kaiken Suomen aseviennin Turkkiin sekä myös perumaan aiemmin myönnetyt vientiluvat.
• olemaan aloitteellinen, jotta EU ottaa käyttöön väkivallattomia pakotteita Turkin hyökkäyksen lopettamiseksi.
• vahvistamaan vaikutusvaltaansa YK:ssa ja yhdessä muiden jäsenvaltioiden kanssa tuomitsemaan kansainvälisen oikeuden vastainen sotilaallinen toiminta
• toimimaan aktiivisesti Syyrian rauhanprosessien puolesta, jotta käynnistettäisiin alueen turvallisuutta ja yhteistyötä käsittelevä konferenssi.
• esittämään kansainvälisen yhteisön toimesta ja siviilikriisinhallinnan tuella luotavaa turva-aluetta Turkin ja Syyrian kurdialueen väliin rauhoittamaan tilannetta.

Kommentoi