Tuemme ilmastolakkoa

Suomalaiset rauhanjärjestöt tukevat kansainvälisen Earth Strike -liikkeen ilmastolakkoa. Lakko järjestetään Suomessa perjantaina 27. syyskuuta, ja sillä vaaditaan hallituksilta ja yrityksiltä konkreettisia ja välittömiä ilmastotekoja.

Ilmaston lämpenemisen hillintä on tärkeä osa konfliktinehkäisyä, sillä ilmastonmuutos voi kärjistää ja aiheuttaa konflikteja. Se heikentää elämän edellytyksiä ja voi kiristää jännitteitä esimerkiksi aiheuttamalla pulaa resursseista, lisäämällä sään ääri-ilmiöitä ja pakottamalla ihmisiä jättämään kotinsa.

Ilmastonmuutoksen vastaisten toimien on oltava oikeudenmukaisia. Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisiin ja yhteisöihin eri tavoin riippuen esimerkiksi maantieteellisestä sijainnista, taloudellisesta asemasta, sukupuolesta ja etnisyydestä. Rauhan edistäminen edellyttää, että ilmaston lämpenemisen hillitseminen ja siihen varautuminen eivät entisestään kärjistä sosiaalisia ja taloudellisia eroja.

Ilmastonmuutos on koko ihmiskuntaa koskeva uhka, johon vastaaminen vaatii yhteistyötä ja resurssien priorisointia. Epävarmuus ja pelko saavat jotkut kaipaamaan yksinkertaisia ratkaisuja. Ihmisten ahdistusta hyväksikäytetään luomalla ja kärjistämällä viholliskuvia ja tarjoamalla ratkaisuksi korkeampia aitoja, kovempia asenteita ja enemmän aseita.

Ilmastonmuutosta ei kuitenkaan ratkaista asevarustelulla eikä rajojen sulkemisella. Maailman ylisuurista sotilasmenoista tulee päinvastoin siirtää varoja ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Myötätuntoisella politiikalla voimme löytää ratkaisuja, jotka sekä hillitsevät ilmastonmuutosta että edistävät rauhaa ja ihmisoikeuksia. Ihmiskunnan tulevaisuus riippuu siitä, kykenemmekö asettamaan yhteisen etumme ristiriitojen edelle ja toimimaan yhdessä.

Ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan tarvitaan yhteiskunnan kaikki sektorit. Myös puolustusvoimat ja sotilasmenot on laskettava mukaan, kun mietitään päästövähennyksiä ja ilmastotyön rahoitusta. Suomen on myös kannustettava yrityksiä ja muita maita ilmastotyöhön.

Ilmastolakkoa tukevat rauhanjärjestöt Aseistakieltäytyjäliitto, Kansainvälinen Vapaaehtoistyö KVT, Lääkärin Sosiaalinen Vastuu, Naiset Rauhan Puolesta -liike, Psykologien Sosiaalinen Vastuu, Rauhankasvatusinstituutti, Suomen Rauhanliitto, Suomen Rauhanpuolustajat, Suomen Sadankomitea ja WILPF Suomen osasto.

Kommentoi