Suomen on lopetettava asekauppa sotaa käyviin maihin ja vähennettävä asekauppaa kokonaisuudessaan

Ajatushautomo SaferGloben 24.10. julkaistun Suomen asevalvontaraportin perusteella on käyty vilkas keskustelu Suomen asevientilinjan muutoksesta. Pääministeri Sipilä kieltää että hallitus olisi tehnyt linjamuutoksia mutta puolustusministeri Niinistö on 25.10 todennut että hallitus ehkä joutuu tarkistamaan linjansa koskien asevientiä Saudi-Arabiaan, joka tarkoittaa että linjanmuutos on tapahtunut.

Vuonna 2014 ulkoasiainministeriö kertoi Suomen tiukentaneen asevientiä Saudi-Arabiaan ja Lähi-idän maihin. Juha Sipilän hallitus on ilmeisestikin sivuuttanut linjauksen, sillä kesäkuussa Suomi ja Saudi-Arabia allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan puolustusmateriaalialan yhteistyöstä.

WILPF Suomen osasto esittää että Suomi pitää kiinni kansainvälisistä sopimuksistaan ja lopettaa asekaupan ihmisoikeuksia rikkovien ja sotaa käyvien maiden kanssa. Lisäksi ehdotamme että Suomi vähentää asekauppaa kokonaisuudessaan sekä ostoa että myyntiä.

Suomi valittiin elokuussa kansainvälisen asekauppasopimuksen puheenjohtajamaaksi. ”Suomen tulisi toimia omassa asevalvonnassaan esimerkillisesti ja näyttää muille maille mallia eikä mennä siitä mistä rima on matalin. Suomella on nyt mahdollisuus muuttaa EU:n yleislinjaa yhteisesti sovitun mukaiseksi”, kuten Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius esittää.

Tämä WILPF, Suomen osaston kannanotto on 27.10.2016 lähetetty pääministeri Sipilälle,ulkoasiainministeri Soinille ja puolustusministeri Niinistölle.

Ulkoasiainministeriö vastasi kirjeeseemme todeten mm.: ”Asekauppa on vastuullista toimintaa ja Suomi toimii vastuunsa kantaen. Puolustustarvikkeiden vientiin tarvitaan valtioneuvoston tai puolustusministeriön lupa. Lähtökohtana on, että lupa myönnetään, jos se on Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjanmukaista eikä vaaranna Suomen turvallisuutta.
Ulkoministeriön tehtävänä on arvioida vientiin liittyviä ulko- ja turvallisuuspoliittisia näkökohtia. Arvio perustuu huolelliseen tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan. Siinä otetaan huomioon EU:n yhteisen kannan mukaisesti mm. määrämaan sisäinen tilanne sekä viennin vaikutus alueelliseen turvallisuuteen. Ihmisoikeudet ovat harkinnassa keskeisessä asemassa.
Kokonaisuutena Suomen linja on säilynyt johdonmukaisena ja vastuullisena, ja kyseessä aina tapauskohtainen tarkka harkinta”.

Kommentoi