Turvapaikan saaneille ei rajoja toimeentuloehtoihin perheenyhdistämiseksi

Avoin kirje sisäministeri Petteri Orpolle ja eduskuntaryhmille

Sisäministeriö on antanut eduskunnalle esityksen ulkomaalaislain muutoksesta, jonka tavoitteena on tiukentaa perheenyhdistämisen edellytyksiä. Jos lakiesitys hyväksytään, perheen yhdistäminen tulisi olemaan mahdollista vain harvoille toimeentuloehtojen tiukentamisen jälkeen.

Viime vuonna Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista n. 80 prosenttia oli miehiä. Mm. kieliongelmien vuoksi suurin osa heistä tulisi alkuvaiheessa sijoittumaan matalapalkka-aloille eikä heillä näin olisi mitään mahdollisuuksia saavuttaa laissa määritelty toimeentulotaso. Kaavaillut muutokset vaikeuttavatkin niiden naisten ja lasten asemaa, jotka ovat jääneet kotimaihin tai pakolaisleireille. Kun olosuhteet niissä muodostuvat kestämättömiksi naisetkin lähtevät liikkeelle asettaen itsensä ja lapsensa alttiiksi suurille vaaroille.

Kaikkien selvitysten perusteella on vankkaa tietoa siitä, että perheen yhdistäminen edesauttaa kotoutumista ja uuteen yhteiskuntaan sopeutumista.

Jos kotouttaminen epäonnistuu, se lisää turvapaikan saaneiden yksinäisten nuorten miesten radikalisoitumista. Siitä on valitettavasti jo paljon näyttöä Euroopassa.

Toimeentulokriteerien kiristäminen loukkaisi monia Suomea velvoittavia humanitäärisiä sopimuksia, jotka velvoittavat suojelemaan aseellisten selkkausten uhreja ja lapsen oikeutta elää vanhempiensa kanssa. Tällaisia ovat mm. YK:n lapsen oikeuksien sopimus 9 ja 10 artikla, Euroopan perusoikeuskirja 21 artikla, Euroopan ihmisoikeussopimus 14 artikla ja Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirja 1 pöytäkirja.

Näemme suomalaisen yhteiskunnan tärkeimpinä arvoina ihmisarvon kunnioittamisen ja kaikkien ihmisten yhdenarvoisen kohtelun.

WILPF, Suomen osasto ry katsoo, ettei perheenyhdistämisen ehtoja tule tiukentaa.

Helsingissä 28.4.2016 WILPFin 101. vuosipäivänä

WILPF, Suomen osasto ry

Kommentoi