WILPF MANIFESTI 2015

Me, Naisten Kansainvälisen Rauhan ja Vapauden Liiton (Women’s International League for Peace and Freedom, WILPF) jäsenet, osoitamme järjestömme perustamisen 100-vuotispäivänä kunnioitusta niille pelkäämättömille ja kaukonäköisille naisille, jotka ensimmäisen maailmansodan verilöylyn keskellä tekivät rohkean rauhanaloitteen ja perustivat liikkeemme.

Yhdymme heidän vakaumukseensa, että sotien lopettaminen kiinnostaa erityisesti naisia ja että meillä on erityisiä lahjoja, joita voimme käyttää tässä tehtävässä. Olemme vakuuttuneita siitä, että erottamattomia tavoitteita ovat rauhan saavuttaminen ja tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden takaaminen kaikille ihmisille, samalla kun naiset kaikessa moninaisuudessaan ovat kaikin tavoin mukana ja edustettuina.

Sata kulunutta vuotta toivat mukanaan toisen maailmansodan, joka tuotti viisi kertaa enemmän kuolemaa kuin ensimmäinen. On keksitty aseita, jotka aiheuttavat enemmän tuhoa kuin koskaan ennen, militarismi on lisääntynyt ja on syntynyt uudenlaisia aseistettuja toimijoita ja konflikteja. Kaiken tämän jälkeen me uusimme WILPFin sitoutumisen sodan hävittämiseen kohdistamalla huomiomme sen perimmäisiin syihin. Tunnistamme seuraavat syyt:

– militarismin ajattelumallina sekä yhteiskuntien militarisoitumisen, niin että nähtyihin uhkiin vastataan todennäköisemmin aseilla kuin sanoilla

– kapitalistisen talousjärjestelmän, jonka ominaisuuksiin kuuluu: harvat käyttävät hyväkseen monien työvoimaa ja resursseja, ihmisiä ja ympäristöä vahingoitetaan mielivaltaisesti, luodaan globaaleja yritysryppäitä, jotka eivät ole vastuussa kenellekään

– kansallisvaltiojärjestelmän sellaisena kuin se ilmenee nykyään: dominoivina valtioina, imperialistisina projekteina, valtioiden välisenä kilpailuna, miehityksenä, kiisteltyinä rajoina ja – aivan liian usein – demokraattisten järjestelmien epäonnistumisina näiden rajojen sisällä, poliittisena painostuksena sekä suvaitsemattomuutena erilaisuutta kohtaan

– sosiaaliset järjestelmät, joille on ominaista rasistinen ylivalta, kulttuurinen hallitseminen ja uskonnollinen hierarkia

– patriarkaatin: sen että miehet alistavat naisia valtion, yhteiskunnan ja perheen tasolla sekä sen, että tämä alistaminen jatkuu, koska miehiä ja naisia muovataan sosiaalisesti vastakkaisiin, epätasa-arvoisiin ja rajoittaviin sukupuoli-identiteetteihin, joille ovat ominaisia väkivaltaiset maskuliinisuudet ja alistuvat feminiinisyydet

Me käsitämme, että nämä syyt ovat toisiinsa lomittuvia ja toisiaan vahvistavia valtajärjestelmiä, jotka kaikki perustuvat väkivaltaan ja voivat yhdessä tuottaa sotia. Otamme tehtäväksemme tuottaa pakottavalla kiireellä, luovuutta käyttäen, ennen kuin toiset sata vuotta on kulunut:

– täydellisen maailmanlaajuisen aseistariisunnan

– talousjärjestelmiä, jotka tuottavat hyvinvointia jokaiselle ihmiselle ja muille elämänmuodoille tällä kallisarvoisella planeetalla

– monenvälisiä organisaatioita, jotka kykenevät toimimaan välittäjinä valtioiden kesken ja takaamaan kansainvälisen oikeuden toteutumisen

– demokraattisen hallinnon paikalliselta globaalille tasolle

– yhteiskunnallisia järjestelmiä, jotka eivät suo etuoikeuksia ihmisille tai kansoille alkuperän, kulttuurin tai uskonnon perusteella

– miesten ylivallan lopettamisen, radikaalin muutoksen siinä miten toteutamme sukupuolta elämässämme ja naisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisen.

Väkivalta ei ole väistämätöntä. Se on valinta. Me valitsemme väkivallattomuuden keinona ja päämääränä. Vapautamme naisten voiman ja yhdessä saman mielisten miesten kanssa saamme aikaan oikeudenmukaisen ja sopusointuisen maailman.
Me toteutamme rauhan, jota pidämme ihmisoikeutena.

Manifesti kokonaisuudessa löytyy englanninkielisenä tästä.

Kommentoi