Palestiinan valtio tunnustettava ja asekaupat lopetettava Israelin kanssa

Avoin kirje ulkoasiainministeriölle
cc: ulkoasiainministeri, puolueiden puheenjohtajat

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) perustettiin ensimmäisen maailmansodan aikana huhtikuussa 1915, kun naiset sotaa käyvistä sekä puolueettomista maista kokoontuivat Haagiin vaatimaan sodan välitöntä lopettamista. Jo sata vuotta WILPF on tehnyt työtä rauhan, oikeudenmukaisuuden ja vapauden puolesta eri puolilla maailmaa. Yksi WILPFin kritiikin kohteista on aina ollut myös asekauppa.

WILPF Suomen osasto ry vaatii, että Suomen seuraava hallitus tunnustaa Palestiinan valtion ja lopettaa asekaupat Israelin valtion kanssa.

Suomi oli ensimmäisten joukossa tunnustamassa Israelin valtion maaliskuussa 1949. Palestiinan tunnustamiseen ei nyt näytä olevan kiirettä, vaikka YK:n jäsenvaltioista jo 70 % on tunnustanut sen. Kahden valtion ratkaisu on ainoa tapa lopettaa Israelin ja Palestiinan välinen konflikti. Palestiinan kansan itsemääräämisoikeus toteutuu vain siten, että heidän valtionsa tunnustetaan. Suomi edistäisi Lähi-idän rauhanprosessia tunnustamalla nämä kaksi maata tasavertaisiksi neuvottelukumppaneiksi.

Myös ase- ja sotateknologiakaupat Israelin kanssa on lopetettava. Näiden kauppojen arvo vuonna 2014 oli noin 230 miljoonaa euroa. Suomen ja Israelin välisestä asekaupasta suurin osa koostuu Suomen puolustusministeriön Israelista tekemistä hankinnoista.

Suomi tukee Israelin asevoimia ostamalla aseita, joita testataan Israelin armeijan käymissä sodissa. Näiden sotatoimien kohteena ovat monasti viattomat siviilit. Kuolinuhan lisäksi palestiinalaisten elinolojen vaikeuttaminen kohdistuu ennen kaikkea naisiin, vanhuksiin ja lapsiin. YK:n ihmisoikeusneuvosto onkin todennut Israelin syyllistyvän ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Väkivalta ja ihmisoikeusloukkaukset ovat jatkuneet liian kauan. Ne loppuvat vasta kun Israel ja Palestiina pääsevät elämään rinnakkain vapaina ja itsenäisinä valtioina.

WILPF, Suomen osasto ry:n vuosikokous 25.3.2015

Kommentoi