Syyrialaisten naisten päästävä rauhanneuvotteluihin

Naisten valta lopettaa sota!

WILPFin pohjoismaiset osastot (Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska), jotka tapasivat Oslossa 25. – 26. tammikuuta 2014, ilmaisevat syvän huolensa siitä, että Syyrian naiset on jätetty rauhanneuvotteluiden ulkopuolelle.

WILPF on tukenut Syyriassa aktiivisesti ja jo kauan sekä kansalaisjärjestöjä että naistenoikeusaktivisteja näiden työssä kestävän rauhan saavuttamiseksi. Tiedetään hyvin, että aseellisten konfliktien aiheuttamasta taakasta suhteettoman suuri osa lankeaa naisten kannettavaksi. Aseiden läsnäolo johtaa siviileihin kohdistuvaan väkivaltaan, mukaan lukien raiskaukset, kidutus ja muut loukkaukset. Syyriassa myös monia naisia on vangittu tai heitä on kadonnut.

Vallalla olevan käsityksen mukaan aselevosta neuvotteleminen kuuluu aseistetuille miehille, ja tästä syystä Syyrian naiset on suljettu neuvottelujen ulkopuolelle. Tämä ei ole ainoastaan epädemokraattinen ja syrjivä käytäntö joka rikkoo kansainvälisiä lakeja, vaan se tarkoittaa myös sitä, että tärkeitä näkökulmia ja havaintoja jätetään hyödyntämättä. Kuten kaikissa konflikteissa, myös Syyriassa naisten näkemykset ja se, mitä he voivat antaa neuvotteluille, on oleellista kestävän ratkaisun ja demokraattisen ja oikeudenmukaisen rauhan saavuttamiseksi. Se, mitä naiset tietävät paikallisesta tilanteesta ja Syyrian tämänhetkisistä olosuhteista, on aivan oleellista toimivan sopimuksen aikaansaamiseksi.

Syyrialaiset naistenoikeusjärjestöt ja aktivistit vaativat WILPFin rinnalla osallistavaa rauhanprosessia. Yksi vaatimuksista on, että naiset osallistuvat virallisiin delegaatioihin niissä neuvotteluissa, joita parhaillaan käydään Syyrian hallinnon ja oppositiokoalition kesken. Syyrian kansalaisyhteiskuntaa edustavien naisten tulisi osallistua neuvotteluihin kolmantena osapuolena, riippumattomana delegaationa, jolla on tasa-arvoiset oikeudet neuvotella.

Vaadimme myös tasa-arvokysymyksiin erikoistuneiden asiantuntijoiden osallistumista, jotta yhteiskunnan erilaisten ryhmien kokemukset huomioidaan. Naisten oikeuksien tulisi olla osa prosessia alusta alkaen, mutta myös siinä vaiheessa kun tulitaukosopimus allekirjoitetaan ja perustuslakia koskevista sopimuksista keskustellaan. Lisäksi niiden kysymysten, jotka koskevat naisten osallistumista rauhanprosessiin, pitää olla asialistan kärjessä kun Syyria raportoi YK:n naisten oikeuksien sopimusta valvovalle komitealle (CEDAW) heinäkuussa 2014.

Seuraava askel on sisällyttää riippumaton kansalaisyhteiskuntafoorumi prosessiin. Foorumissa pitää olla edustajia laajasti kaikilta Syyrian kansalaisyhteiskunnan alueilta, ja sen pitää kiinnittää huomiota sukupuolten tasa-arvoon. Tällainen foorumi tarvitsee riittävän rahoituksen, jotta voidaan varmistaa pitkäaikainen rauhan- ja jälleenrakennustyö sen jälkeen, kun rauhanneuvottelut ovat päättyneet.

Kommentoi