100 VUOTTA VÄKIVALLATTOMAN MAAILMAN PUOLESTA

Huhtikuussa vuonna 1915 ensimmäisen maailmansodan riehuessa kokoontui 12 eri Euroopan maasta naisia Haagiin vaatimaan sotimisen välitöntä lopettamista, naisten ottamista mukaan rauhan rakentamiseen sekä täydellistä ja universaalia aseistariisuntaa. Tästä kokouksesta ja tämän joukon aloitteesta syntyi Women`s International League for Peace and Freedom WILPF.

Vuonna 2015 kokoonnumme jälleen Haagiin nyt ympäri maailmaa levinneenä liittona, mukana myös WILPF, Suomen osasto ry. Työ rauhan ja vapauden puolesta on 100 vuodessa edennyt pienin askelin ja tavoitteemme eivät ole vielä läheskään toteutuneet.

Naiset eivät ole riittävästi mukana rauhan rakentamisessa ja siksi vaadimme YK:n turvallisuusneuvoston hyväksymän päätöslauselman 1325 toteuttamista. Päätöslauselma, joka keskittyy naisten asemaan konflikteissa sekä rauhan ja turvallisuuden edistämisessä, peräänkuuluttaa naisten oikeutta osallistua tasavertaisesti rauhanneuvotteluihin ja jälleenrakennukseen sekä naisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen päätöksenteon kaikilla tasoilla.

Pohjoismaista puolustusyhteistyötä esittävälle Pohjoismaiden neuvostolle WILPFin pohjoismaiset osastot ovat yhteisessä kirjeessään todenneet kannattavansa myös yhteistyötä ja esittäneet samalla, että tämä työ rakennetaan rauhanomaisten ratkaisujen varaan. Näitä ovat esimerkiksi dialogi ja väkivallattomuus.

Rauhan perusedellytykset, sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet sekä turvallinen ja elinkelpoinen ympäristö ei ole kaikkien ihmisten ulottuvilla. Muistutamme, että myös Suomen poliittisessa päätöksenteossa sekä globaalissa kanssakäymisessä työskenneltäisiin näiden oikeuksien puolesta.

Lisätietoja: Marianne Laxén, WILPF, Suomen osasto ry:n puheenjohtaja

mannelx(at)hotmail.com

Syksyn ohjelmaamme:

 

  • Maahanmuuttajanaiset kertovat synnyinmaittensa ongelmista sekä kotoutumisestaan Suomeen

  • Jatkamme Haweenka- naisnäkökulmia Somalian sotaan ja rauhaan-projektiamme

  • Osallistumme päätöslauselma 1325 suomalaiseen ja pohjoismaiseen verkostoon

  • Valmistaudumme kansallisella suunnittelulla 100-vuotisjuhlaan

 

Kommentoi