Uudenlaista turvallisuuspolitiikkaa

Pohjoismaiden neuvosto on tammikuussa pitämässään kokouksessa keskustellut läheisemmästä pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä ja edellyttää sitä varten kiinteämpiä rakenteita sekä parlamentaarista kytkentää.

 WILPFin (Women`s International League for Peace and Freedom) osastot Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa ovat keskustelleet kokouksessaan Kööpenhaminassa pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä.

 Kannatamme ajatusta läheisemmästä pohjoismaisesta yhteistyöstä turvallisuuspolitiikan alueella. Haluamme kuitenkin, että keskustelu käydään ja suunnitelmat tehdään sellaisesta turvallisuuspolitiikasta, joka rakentuu rauhanomaisille ratkaisuille, kuten dialogi ja väkivallattomuus.

WILPF oli yhtenä vahvana voimana vaikuttamassa siihen, että YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselman 1325 naisista, rauhasta ja turvallisuudesta vuonna 2000. Päätöslauselma käsittelee ennaltaehkäisyä, suojaamista ja osallistumista. Lähtökohtamme on tämä päätöslauselma sekä se työ, jota WILPF on tehnyt perustamisestaan lähtien vuonna 1915. Toivomme että Pohjoismaat ja Pohjoismaiden neuvosto harkitsevat uudelleen puolustusyhteistyötä koskevaa politiikkaansa ja muuttavat sen sellaiseksi, että se käsittää myös vaihtoehtoisia ratkaisuja kestävän rauhan rakentamiseksi sekä omalla alueellamme että globaalisti.

Toivomme, että Pohjoismaiden neuvosto valmistautuu keskusteluun uusista turvallisuuspoliittisista ratkaisuista sekä rauhan aloitteista. Painotamme, että maailman vanhimpana naisten rauhanjärjestönä avustamme mielellämme omalla asiantuntemuksellamme. Toivomme dialogia meidän WILPFin ja Pohjoismaiden neuvoston välillä niin että voimme kesällä 2014 Nordisk Forumissa Malmössä esitellä uusia poliittisia rauhanaloitteita.

Mielestämme tämä olisi myös Pohjola-Norden –yhdistysten tehtävä; tukea pohjoismaista rauhan yhteistyötä tiedon välityksen ja keskustelun kautta.

Kommentoi