Naiset puhuvat rauhasta – pamfletti

Marraskuusta 2016 WILPF, Suomen osasto täytti 90 vuotta. Vuosipäivän kunniaksi päätimme julkaista pamfletin, jossa naiset puhuvat rauhasta. Työn toteuttaminen kesti yli vuoden, mutta nyt ”Rauhan haaveita.” on valmis.

Kirjassa on kirjoituksia, runoja, piirroksia jne. Kirjoittajina on nuoria ja vanhoja. He ovat esim. tutkijoita, kirjailijoita, maahanmuuttajia, pappi ja myös entinen Suomen presidentti.
Jotkut heistä kirjoittavat omaelämäkertansa. Kuinka he joutuivat jättämään kotinsa sodan vuoksi: ”Toivon, että jonakin päivänä maassa on rauha. Näen sieluni silmin Somalian sellaisena kuin se oli lapsuudessani ”.
Jotkut kirjoittavat tutkimuksestaan: ”Uskonnot voidaan valjastaa hyvän tai pahan palvelukseen”. ”Rauhan neuvottelut: naiset haastavat katsomaan rauhaa eri tavalla ”. Jotkut naisista ovat työskennelleet kansalaisjärjestöissä: ”Feministisessä rauhanliikkeessä olen oppinut kyseenalaistamaan ja hakemaan vastauksia monelta taholta”. ”Feministinen rauhanliike on väkivallatonta vastarintaa”.
Presidentti Tarja Halonen sanoo: ”Naiset tuntevat alueen arjen – ennen konfliktia ja sen aikana. Heiltä voi saada arvokasta tietoa siitä, miten alueesta voi rakentaa kestävämmän”.

Women talk about peace

In November 2016 WILPF Finland turned 90 years old. In honour of the anniversary, the Section decided to publish a pamphlet, in which women talk about peace. It took them over a year to get it done, but now “Dreams of Peace” is ready.

In the booklet there are writings, poems, drawings and other material. The writers are young and old women. They are scientists, authors, immigrants, a priest and even the former president of Finland, Tarja Halonen.

Some of them write their own life stories. How they had to leave their home because of war: “I hope that one day there will be peace in the country. In the eyes of my mindsight I see Somalia as it was in my childhood”.

Some write about their research: “Religion can be used for good or evil”. “Peace negotiation: women are challenging to look at the peace differently”. Some of the authors have worked in NGOs: “In the feminist peace movement, I learnt to ask and get answers from many sides”. “A feminist peace movement is nonviolent resistance”.

In her chapter, former President Tarja Halonen says “women know the area of everyday life before and during conflict. That’s why they can give valuable information on how to build a more sustainable region”.

For the coming years, the pamphlet will serve as WILPF Finland’s flagship handout, as they make WILPF known and welcome new members. The pamphlet will help to invite and activate many new women in WILPF’s peace movement.

 

Kommentoi